Personal tools
You are here: Home Events Human Language Technology Days 2012
  EU

The project has received funding from the Competitiveness and Innovation Framework Programme under Grant Agreement n° 271022.

Human Language Technology Days 2012

Poland, September 27–28th, 2012

 

27th September

09:00–09:30 Registration
   
09:30–10:00 Opening address by representatives of the Ministry of Science and Higher Education and the Polish Academy of Sciences
10:00–10:30 Mártha Nagy-Rothengass (European Commission, Head of Unit DG CONNECT G3): Language technology trends in Europe: trends and future perspectives
10:30–11:15 Hans Uszkoreit: META-NET: building the technological foundations 
of a multilingual European information society
11:15–12:00 Tamás Váradi: CESAR: comprehensive language resources and tools 
for Europe
   
12:00–12:30 Coffee and sandwich break
   
12:30–13:30 Włodek Zadrożny (IBM Research): Language Processing in Watson
13:30–14:30 Enrique Alfonseca (Google Research): The Knowledge Graph, Information Extraction and Text Summarization at Google
14:30–15:30 Lunch break
15:30–16:00 Kimmo Rossi (European Commission): Language technologies and language resources in current and upcoming EU programmes
16:00–16:30 Steven Krauwer (CLARIN): Language technology for the soft sciences – opportunities and challenges
16:30–17:00 Adam Przepiórkowski (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences): Polish Language Technology visions
17:00–18:00 Panel discussion on the directions of Language Technology development with representatives of research, business, science, administration and media, moderated by Kimmo Rossi
18:00 Closing of the meeting
19:00 Banquet (transport provided)
   

 

28th September

 

 
09:00–09:15 Registration
09:15–09:30 Opening address by representatives of the Polish Academy of Sciences
09:30–10:00 Piotr Pęzik (Polish & English Language Corpora for Research and Applications, University of Łódź): Korpusy anotowane jako grafowe bazy danych
10:00–10:30 Zygmunt Vetulani (Department of Computer Linguistics and Artificial Intelligence, Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznań): Emulowanie kompetencji językowej i inne prace z zakresu inżynierii języka polskiego w Zakładzie Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji UAM
10:30–11:00 Janusz S. Bień (Department of Formal Linguistics, Faculty of Modern Languages, University of Warsaw): Od skanów do Unicodu
   
11:00–11:30 Coffee and sandwich break
   
11:30–12:00 Grażyna Demenko Department of Phonetics, Institute of Linguistics, Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University, Poznań): System automatycznej konwersji mowy polskiej na tekst o bardzo dużym słowniku
12:00–12:30 Mariusz Ziółko, Bartosz Ziółko (Signal Processing Group, AGH University of Science and Technology, Kraków): Lingwistyka matematyczna w Katedrze Elektroniki AGH
12:30–13:00 Krzysztof Marasek (Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw): Rozpoznawanie i tłumaczenie mowy polskiej
13:00–13:30 Maciej Karpiński ((Department of Psycholinguistics, Institute of Linguistics and Center for Speech and Language Processing, Adam Mickiewicz University, Poznań): Empiryczne badania komunikacji multimodalnej: mowa i gest
   
13:30–14:30 Lunch break
   
14:30–15:00 Wiesław Lubaszewski, Krzysztof Dorosz (Computational Linguistic Group, AGH University of Science and Technology, Kraków): Monitoring polskojęzycznej informacji w Internecie
15:00–15:30 Maciej Piasecki, Bartosz Broda (Department of Artificial Intelligence, Institute of Informatics, Faculty of Computer Science and Management, Wrocław University of Technology): Wydobywanie wiedzy lingwistycznej z korpusów tekstu na potrzeby konstrukcji polskiej podstawowej technologii językowej
15:30–16:00 Jan Daciuk (Department of Knowledge Engineering, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University of Technology): Automaty w przetwarzaniu języka naturalnego
   
16:00–16:30 Coffee and sandwich break
   
16:30–17:00 Krzysztof Jassem, Filip Graliński (Information Systems Laboratory, Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznań): PSI-Toolkit - zestaw narzędzi dla lingwistów oraz inżynierów języka naturalnego
17:00–17:30 Nina Suszczańska, Przemysław Szmal (Software Division, Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Silesian University of Technology, Gliwice): Inżynieria języka z językiem migowym w tle
17:30–18:00 Adam Przepiórkowski (Linguistic Engineering Group, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw): Składniowe przetwarzanie tekstów polskich
   
18:00 Closing of the meeting
19:00 Dinner

 

Webpage

Document Actions

Cesar